Bilder fra Skjærbrygga

Her er noen bilder av Skjærbrygga utenfra, restauranten og torskemiddag tilberedt på brygga.